Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm CloverBlock

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm CloverBlock

Danh mục bài viết giới thiệu và hướng dẫn sử dụng CloverBlock:

  1. Hướng dẫn cài đặt CloverBlock
  2. Giới thiệu chung về CloverBlock
  3. Giới thiệu về Toolbar của CloverBlock
  4. Giới thiệu về các khối lập trình ToolBox của CloverBlock
  5. Giới thiệu về các thao tác lập trình trong CloverBlock
  6. Kết nối và nạp chương trình bằng CloverBlock
  7. Giới thiệu về các Example

CloverBlock IDE là một nền tảng miễn phí được nghiên cứu bởi Clover Team với mục đích phục vụ giáo dục STEM sớm cho trẻ nhỏ và người không chuyên về lập trình với giao diện kéo thả theo xu hướng Scratch và Blockly (Lập trình không cần quan tâm đến ngôn ngữ).

Giao diện phần mềm CloverBlock IDE

CloverBlock IDE được phát triển trên nền tảng GoogleBlockly và một số phần mềm khác, với khả năng hỗ trợ mở rộng lập trình cho các máy tính nhỏ (Vi điều khiển) theo chuẩn của Arduino.

Hiện nay Clover Team cũng phát triển song song cùng CloverBlock IDE là Clover KIT. CloverBlock IDE có thể hỗ trợ tất cả các ngoại vi mà Clover KIT đang có để người dùng có thể dễ sàng sử dụng và lập trình mà không cần quan tâm nhiều đến các giao thức vật lý phức tạp mà các module yêu cầu.

Các vùng chính của Clover Block IDE như sau:

Toolbar: Cung cấp các tính năng về quản lý file, chỉnh sửa (Undo, Redo, Copy, Paste,…), cài đặt, các ví dụ và thông tin về đơn vị thiết kế.

Tên dự án: Là nơi đặt tên file của dự án để lưu trữ cho lần sửa chữa và sử dụng tiếp theo.

Thanh tắt công cụ: Bao gồm 3 công cụ tắt được hiển thị lên: Open (Mở 1 dự án đã có), Save (Lưu dự án hiện tại), Delete All (Xóa toàn bộ code đang có trong dự án).

Toolbox: Cung cấp các công cụ kéo thả (Block) hỗ trợ người dùng có thể lập trình. Trong đó các block được chia thành từng vùng theo tính năng và vai trò của hàm đó.

Vùng code kéo thả: Là vùng để người dùng chỉnh sửa, đưa các block vào để thiết kế dự án.

Nạp chương trình: Cho phép người dùng đưa chương trình code từ IDE xuống KIT để KIT chạy chương trình mà người lập trình đang code.

Chỉnh sửa giao diện: Giúp người dùng có thể phóng to, thu nhỏ giao diện code hoặc xóa từng phần tử block đang có trong giao diện.

Vùng code Arduino: Là vùng chứa code Arduino do phần mềm tự động sinh ra.

Vùng thông báo nạp: Đưa ra các thông tin về thông báo nạp như thành công, không thành công khi người dùng tiến hành nạp chương trình xuống KIT.

Thẻ:

Bài viết liên quan