Phần mềm

Phần mềm CloverBlock – v1.2

Monday 22nd April 2019

Sau một thời gian cập nhật, Clover Team chính thức cho ra mắt phiên bản Clover Block v1.2 với một số cập nhật  về các module sau: Module LED RGB (LED trộn màu) Module cảm biến độ ẩm đất. Module cảm biến dò vạch Module thời gian thực Module LED Bar Module LED ma trận […]

Tài liệu: Học lập trình cùng CloverBlock

Monday 22nd April 2019

Giáo trình “Học lập trình cùng CloverBlock” là giáo trình được CloverTeam xây dựng để hướng dẫn tiếp cận lập trình trên nền tảng phần mềm CloverBlock. Nội dung cuốn sách được thiết kế trên nền tảng phần mềm CloverBlock và phần cứng Clover Board do Clover Team nghiên cứu thiết kế. Mục tiêu cơ […]