Clover Car Robot

Clover Car Robot

1,500,000

Robot Clover Car đã được nạp code và tinh chỉnh. Robot có 3 tính năng chính:

  • Điều khiển bằng Gamepad
  • Điều khiển bằng giọng nói
  • Tự tránh vật cản bằng cảm biến khoảng cách.
Hỗ trợ
Xóa
Mã: MD01014 Danh mục: ,

Mô tả

Robot Clover Car có 3 tính năng chính:

  • Điều khiển bằng chế độ Gamepad thông qua Smartphone bằng ứng dụng CloverMaster (tham khảo hướng dẫn sử dụng)
  • Điều khiển bằng giọng nói thông qua CloverMaster
  • Tự động tránh vật cản bằng cảm biến khoảng cách.

Robot đã được nạp code và tinh chỉnh hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của tất cả các bạn.

Thông tin bổ sung

Màu Sắc

, ,

Bài viết liên quan