Tài liệu: Học lập trình cùng CloverBlock

Giáo trình “Học lập trình cùng CloverBlock” là giáo trình được CloverTeam xây dựng để hướng dẫn tiếp cận lập trình trên nền tảng phần mềm CloverBlock.

Nội dung cuốn sách được thiết kế trên nền tảng phần mềm CloverBlock và phần cứng Clover Board do Clover Team nghiên cứu thiết kế. Mục tiêu cơ bản của cuốn sách là giúp học viên học lập trình thông qua những cách thức tiếp cận đơn giản và cơ bản để hình thành tư duy lập trình từ cơ bản đến nâng cao. Từ đó, giúp học viên có các kỹ năng về giải quyết vấn đề và kỹ năng lập trình cơ bản.

Nội dung cuốn sách bao gồm 11 nội dung chính sau:

 • Bài 1: Các lệnh điều khiển vào ra cơ bản
 • Bài 2: Các lệnh về thời gian
 • Bài 3: Các lệnh điều khiển vào ra nâng cao
 • Bài 4: Cấu trúc lệnh điều kiện (Nếu-Thì/If-Else)
 • Bài 5: Biến (Variable)
 • Bài 6: Thủ tục, hàm (Function)
 • Bài 7: Lệnh lặp xác định
 • Bài 8: Lệnh lặp không xác định
 • Bài 9: Chuỗi văn bản
 • Bài 10: Lập trình điều khiển Robot cơ bản
 • Bài 11: Lập trình Robot có điều khiển

Các bạn có thể tải về phần mềm ở đường dẫn sau: Link tải tài liệu

Cuốn sách đã được các thành viên của Clover Team đầu tư nghiên cứu, xây dựng nội dung rất chi tiết. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và biên tập không thể tránh được những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được những phản hồi, ý kiến đóng góp của bạn đọc để nội dung cuốn sách được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về ban quản trị Clover Team qua email: robolabcenter@gmail.com.

Bài viết liên quan