Tin tức

Giới thiệu về các thao tác lập trình trong CloverBlock

Wednesday 17th July 2024

Việc lập trình trên nền tảng CloverBlock dựa trên nền tảng Google Blockly, nên thay vì phải gõ các dòng code người dùng chỉ cần kéo các khối cơ bản đã được cung cấp từ các khối Blocks để hoàn thiện chương trình code của mình.Bài viết này giới thiệu với bạn đọc các thao tác lập trình cơ bản với CloverBlock.

Giới thiệu về các Example

Wednesday 17th July 2024

Example là các ví dụ cơ bản về lập trình trên nền tảng CloverBlock và CloverBoard. Với những người mới tiếp cận có thể dễ dàng sử dụng các example này làm ví dụ để học các vấn đề cơ bản nhất từ đó tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu để phát triển các dự án của cá nhân. Hệ thống example này sẽ liên tục được cập nhật theo thời gian theo cấp độ từ dễ đến khó.

Kết nối và nạp chương trình bằng CloverBlock

Wednesday 17th July 2024

Sau khi đã hoàn thành chương trình lập trình hoặc trong quá trình lập trình người lập trình muốn chạy thử chương trình từ đó đưa ra phân tích để tiếp tục lập trình mở rộng hơn. Khi đó người lập trình cần đưa chương trình xuống Board mạch đi kèm để quan sát hiện tượng thực tế. Để đưa chương trình xuống Board người lập trình cần thực hiện các thao tác sau.